Blanketter

Blanketter

Blanketter til programlister & Forsider til opgaver gældende fra 2014 (du linkes videre til moodle) 

Speciale

Specialegodkendelsesblanket
-når du skal have godkendt dit specialeemne og have tildelt en vejleder.


Evaluering

Foregår elektronisk via SurveyXact og Moodle.

- se procesbeskrivelse for evaluering via SurveyXact