Blanketter

Blanketter

Blanketter & Forsider gældende fra 2014 (du linkes videre til moodle) 

Speciale

Specialegodkendelsesblanket
-når du skal have godkendt dit specialeemne og have tildelt en vejleder.

Specialeprocedure
- se hvordan du gør det.

Det Digitale Projektbibliotek-beskrivelse
- se hvordan du uploader dit speciale til Det Digitale Projektbibliotek.

Evaluering

Foregår elektronisk via SurveyXact og Moodle.

- se procesbeskrivelse for evaluering via SurveyXact