Studienævnet for Musik

Studienævnet for Musik

Musikuddannelsen hører formelt under School of Communication, Art and Technology sammen med uddannelserne i kommunikation og digitale medier og Art & Technology. Studienævn for Musik varetager de faglige spørgsmål vedrørende musikuddannelsen.

Studienævnets sammensætning pr. 1. februar 2016

Mads Walther-Hansen, studienævnsformand

Maia Lundqvist Holm, næstformand

Anders Bonde, VIP medlem

Anders Sproegel Larsen, studerende (pt. orlov)

Connie Rørbæk Christophersen, sekretær

Jette Due Nielsen, sekretær

Ole Izard Høyer, VIP observatør

Marie Bylov Nielsen, studerende - observatør/studenterstudievejleder

Mads Johannes Bildsøe Kastberg, studerende - observatør

 

Kommende studienævnsmøder

Torsdag d. 14. december 2017 kl. 9.00-11.00 i Musikkens Hus

Referater 2017

15. november 2017
Bilag:
Punkt 5, Evaluering af studiepraktik 2017
Punkt 7, Uddannelsesevaluering BA Almen 2017
Punkt 7, Uddannelsesevaluering BA Poplyd 2017
Punkt 7, Uddannelsesevaluering KA 2017
Punkt 8, Kursusevaluering Klaver 1 og 2 forår 2017
Punkt 8, Kursusevaluering Klaver 3 og 4 forår 2017
Punkt 8, Kursusevaluering Musikledelse forår 2017
Punkt 8, Kursusevaluering Sang 3 og 4 forår 2017
Punkt 8, Kursusevaluering Performancefag A1 og A2 forår 2017
Punkt 8, Kursusevaluering Performancefag A3 og B forår 2017
Punkt 8, Kursusevaluering Profileringsfag 1 forår 2017
Punkt 8, Kursusevaluering Profileringsfag 2 forår 2017
Punkt 8, Studiemiljøevaluering forår 2017
Punkt 9, Studiestartsundersøgelse 2017
Punkt 10, Studienævnsrapport Musik  2017

11. oktober 2017
Bilag:
Punkt 6, Semesterevaluering forår 2017, 2. semester Almen
Punkt 6, Semesterevaluering forår 2017, 2. semester Poplyd
Punkt 6, Semesterevaluering forår 2017, 4. semester Almen
Punkt 6, Semesterevaluering forår 2017, 4. semester Poplyd
Punkt 6, Semesterevaluering forår 2017, 8. semester Enkelfaglig
Punkt 6, Semesterevaluering forår 2017, 8. semester Tofaglig
Punkt 6, Semesterevaluering forår 2017, 8. semester Sidefag
Punkt 6, Projektevaluering forår 2017, 2. semester
Punkt 6, Projektevaluering forår 2017, 4. semester
Punkt 6, Projektevaluering forår 2017, 8. semester
Punkt 6, Projektevaluering forår 2017, 10. semester

20. september 2017

17. august 2017

14. juni 2017

17. maj 2017

12. april 2017

16. marts 2017

15. februar 2017

11. januar 2017
Bilag
Semesterbeskrivelse 2. semester Forår 2017
Semesterbeskrivelse 4. semester Forår 2017
Semesterbeskrivelse 8. semester Forår 2017
Studiestartsundersøgelse Musik 2016

Se tidligere referater: