Studienævnet for Musik

Studienævnet for Musik

Musikuddannelsen hører formelt under School of Communication, Art and Technology sammen med uddannelserne i kommunikation og digitale medier og Art & Technology. Studienævn for Musik varetager de faglige spørgsmål vedrørende musikuddannelsen.

Studienævnets sammensætning pr. 1. februar 2016

Mads Walther-Hansen, studienævnsformand

Maia Lundqvist Holm, næstformand

Anders Bonde, VIP medlem

Anders Sproegel Larsen, studerende

Connie Rørbæk Christophersen, sekretær

Jette Due Nielsen, sekretær

Ole Izard Høyer, VIP observatør

Marie Bylov Nielsen, studerende - observatør/studenterstudievejleder

 

Kommende studienævnsmøder

Torsdag d. 17. august 2017 kl. 9.00 - 11.00 i Musikkens Hus