Studienævnet for Musik

Studienævnet for Musik

Musikuddannelsen hører formelt under School of Communication, Art and Technology sammen med uddannelserne i kommunikation og digitale medier og Art & Technology. Studienævn for Musik varetager de faglige spørgsmål vedrørende musikuddannelsen.

Studienævnets sammensætning pr. 1. februar 2016

Mads Walther-Hansen, studienævnsformand

Maia Lundqvist Holm, næstformand

Anders Bonde, VIP medlem

Anders Sproegel Larsen, studerende (pt. orlov)

Connie Rørbæk Christophersen, sekretær

Jette Due Nielsen, sekretær

Ole Izard Høyer, VIP observatør

Marie Bylov Nielsen, studerende - observatør/studenterstudievejleder

Mads Johannes Bildsøe Kastberg, studerende - observatør

 

Kommende studienævnsmøder

Onsdag d. 15. november 2017 kl. 9.00-13.00 i Musikkens Hus

Se tidligere referater: