AAU logo

Studienævnet for Musik

Studienævnet for Musik

Musikuddannelsen hører formelt under School of Communication, Art and Technology sammen med uddannelserne i kommunikation og digitale medier og Art & Technology. Studienævn for Musik varetager de faglige spørgsmål vedrørende musikuddannelsen.

Studienævnets sammensætning pr. 1. februar 2019
 

Mads Walther-Hansen, studienævnsformand

Trine Hegelund Appe, næstformand, studerende

Frederikke Vraa Østergaard, studerende

Anders Bonde, VIP medlem

Connie Rørbæk Christophersen, sekretær

 

Kommende studienævnsmøder

Onsdag d. 18. september 2019 kl. 9.00-11.00 i Musikkens Hus

Se tidligere referater:
Studienævnet for Musik