AAU logo

Studienævnet for Musik

Studienævnet for Musik

Musikuddannelsen hører formelt under Institut for Kommunikation og Psykologi sammen med uddannelserne i Kommunikation og digitale medier, Kunst og teknologi, Musikterapi samt Psykologi.
Studienævn for Musik varetager de faglige spørgsmål vedrørende musikuddannelsen.

Studienævnets foreløbige sammensætning pr. 1. februar 2020
 

Mads Walther-Hansen, VIP medlem

Anders Bonde, VIP medlem

Connie Rørbæk Christophersen, sekretær

Anders Eskildsen, VIP, observatør

Frederikke Vraa Østergaard, studerende

Daniel Loke Lynge Thøgersen, studerende

Trine Hegelund Appe, studerende

 

Kommende studienævnsmøder

Der er pt. ikke fastsat dato for næste møde.

Se tidligere referater:
Studienævnet for Musik