Studienævnet for Musik

Studienævnet for Musik

Musikuddannelsen hører formelt under School of Communication, Art and Technology sammen med uddannelserne i kommunikation og digitale medier og Art & Technology. Studienævn for Musik varetager de faglige spørgsmål vedrørende musikuddannelsen.

Studienævnets sammensætning pr. 1. februar 2018

Mads Walther-Hansen, studienævnsformand

Maia Lundqvist Holm, næstformand

Anders Bonde, VIP medlem

Trine Hegelund Appe, studerende/studenterstudievejleder

Connie Rørbæk Christophersen, sekretær

Jette Due Nielsen, sekretær

Frederikke Vraa Østergaard, studerende - observatør/studenterstudievejleder 

Kommende studienævnsmøder

Tirsdag d. 27. november 2018 kl. 9.00-11.00 i Musikkens Hus

Se tidligere referater: