Aftagerpanel for Musik

Aftagerpanel for Musik

Bachelor- og kandidatuddannelserne i Musik har nedsat et aftagerpanel, som har til opgave at drøfte spørgsmål om uddannelserne og sikre en dialog mellem uddannelserne og aftagerne om uddannelsernes kvalitet og relevans for samfundet. Aftagerpanelerne spiller ligeledes en stor rolle i udviklingen og akkrediteringen af nye og eksisterende uddannelser.

Aftagerpanelet for Musik har følgende sammensætning:

  • Anders Hjarsbech Uhrskov Nielsen, Vrå Højskole
  • Bertel Brodersen, GOMSpace
  • Dorte Alstrup, Hjørring Gymnasium
  • Inge Juul, Aalborg Katedralskole
  • Michael Skovgaard Madsen, Live Nation, Copenhell
  • Pernille Dige Weltz, Musikkens Hus
  • Anders Eskildsen, AAU (formand)


Sekretær for Aftagerpanelet: Elsebeth Bækgaard, AAU