AAU logo

Aftagerpanel for Musik

Aftagerpanel for Musik

Bachelor- og kandidatuddannelserne i Musik har nedsat et aftagerpanel, som har til opgave at drøfte spørgsmål om uddannelserne og sikre en dialog mellem uddannelserne og aftagerne om uddannelsernes kvalitet og relevans for samfundet. Aftagerpanelerne spiller ligeledes en stor rolle i udviklingen og akkrediteringen af nye og eksisterende uddannelser.

Aftagerpanelet for Musik har følgende sammensætning:

Anders Hjarsbech Uhrskov Nielsen, Vrå Højskole
Bertel Brodersen, GOMSpace
Dorte Alstrup, Hjørring Gymnasium
Inge Juul, Aalborg Katedralskole
Finn Gravesen, forfatter, tidligere fagkonsulent for musik
Michael Skovgaard Madsen, Live Nation, Copenhell
Katrine Ring, DR journalist, medlem af Kunstrådet
Mads Walther-Hansen, AAU (formand)

Sekretær for Aftagerpanelet: Pia Thorsen, AAU

Studienævnssekretær: Connie Rørbæk Christophersen, AAU