Den almene musikuddannelse

Den Almene Musikuddannelse

- en studieretning der sigter på undervisning og forskning 

Musikuddannelsen består af følgende dimensioner:

  • musikvidenskab, musikanalyse, musikhistorie
  • musikteori, arrangement, satslære og musikteknologi
  • musikledelse, sang og klaver

Som studerende på den almene bacheloruddannelse beskæftiger man sig både teoretisk og praktisk med stort set alle former for musik - klassisk såvel som rytmisk. Der studeres bl.a. musikhistorie, musikteori, musikanalyse og musikformidling.

Fra 1. semester arbejdes der i problemorienterede projektarbejder med afgrænsede emner som bestemte epoker, grupper og solister, stilarter og genrer eller næsten ethvert tænkeligt emne, der har noget med musik at gøre.

Der arbejdes med satslære inden for både klassiske og populærmusikalske områder og man harmoniserer og arrangerer inden for afgrænsede stilgrundlag og for bestemte besætninger.

Klaver og sang indgår centralt i uddannelsen mhp. udvikling af redskaber, som kan bruges i forhold til videre studier og i praksis. Gennem kurser i musikledelse opnås desuden musikfaglige færdigheder, der fx er brug for i forbindelse med ledelse af kor og ensembler.

Foruden de faste fagelementer udbydes flere valgfag, bl.a. musikæstetik og lydstudieteknik.

På uddannelsens 5. semester påbegyndes også det fag, som i kombination med Musik skal indgå i en tofaglig bacheloruddannelse. Kombineres Musik med et gymnasiefag, opnås (som færdig kandidat) kompetence til at undervise i gymnasieskolen i disse fag. En bacheloruddannelse i Musik kan dog også være indgang til andre kandidatuddannelser.

Se oversigt over den almene musikuddannelse (pdf)

Den almene musikuddannelse