Adgangsprøve på Musik almen

Adgangsprøve til den almene musikuddannelse

 

Optagelse sker gennem Den Koordinerede Tilmelding og du kan søge via www.optagelse.dk.

Forud for starten på grundfaget i Musik afholdes en adgangsprøve. Adgangsprøven består af fem discipliner der bl.a. består af forberedt sang, forberedt klaverspil, hørelære, elementær musikteori og spørgsmål indenfor produktion og arrangement. For at kvalificere sig til optagelse på Almen Musik skal man bestå disciplin 1, 2, og 3, og man skal tillige bestå enten disciplin 4, 5 eller 6.

Adgangsprøver for ansøgere der har søgt inden ansøgningsfristen for kvote 2 (15. marts) afvikles d. 6. maj 2020 (gælder for alle ansøgere i både kvote 1 og kvote 2). Adgangsprøver for ansøgere der har søgt inden ansøgningsfristen for kvote 1 (5. juli) afvikles d. 11. august 2020 (gælder også for ansøgere i kvote 2, som var forhindret ved forårets prøve).

Prøven aflægges for et udvalg bestående af en lærer og en studerende fra musikuddannelsen. Prøvens varighed er maksimalt 40 minutter inklusive votering. Der gives bedømmelsen bestået eller ikke bestået. Du vil få besked om resultatet af prøven med det samme. 

Bemærk: En bestået adgangsprøve betyder udelukkende at man kvalificerer sig til optagelse på uddannelsen, og ikke nødvendigvis at man optages, idet der er et begrænset antal pladser.

1 FORBEREDT SANG

Du skal synge en selvvalgt sang af en sværhedsgrad som fx “Jeg plukker fløjlsgræs” eller “Yesterday” fra fx “Sangbogen 1” (Wilhelm Hansens forlag).

Du kan enten akkompagnere selv, medbringe en akkompagnatør eller blive akkompagneret af en af bedømmerne. Ved prøven skal du også synge et vers af sangen uden akkompagnement.

2 FORBEREDT KLAVER

Du skal spille et selvvalgt klaverstykke af en sværhedsgrad som fx ”The sound of Silence” eller ”Det er i dag et vejr et solskinsvejr” fra fx “Sangbogen 1” (Wilhelm Hansens forlag) 

3 HØRELÆRE

Denne del af prøven rummer følgende elementer:

bestemmelse af forespillede intervaller inden for en oktav
bestemmelse af forespillede treklange (dur, mol, formindsket, forstørret)
eftersyngning af en forespillet melodi
gengivelse af en forespillet rytme (bank, klap eller syng)

 

For at kvalificere sig til optagelse på Almen Musik skal man foruden de tre ovenfor beskrevne discipliner bestå enten disciplin 4, 5 ELLER 6 beskrevet herunder.

 

4 MUSIKTEORI/NODELÆRE

Denne del af prøven rummer elementære spørgsmål inden for:

becifringssystemet
Tone- og taktarter
bestemmelse af akkorder og intervaller ved læsning af en enkel, højst firstemmig nodesats
afsyngning eller instrumental gengivelse af en nodenoteret melodi
gengivelse (bank i bordet eller syng) af en nodenoteret enkel rytme

5 PRODUKTION

I denne del af prøven skal du:

  • Redegøre for produktionstekniske forhold i et forespillet track (f.eks. brug af effekter) 
  • Afspille og præsentere en af dine egne musikproduktioner (varighed: max. 2 minutter til afspilning af produktionen og max. 3 minutter til at præsentere den)

6 ARRANGEMENT

I denne del af prøven skal du:

  • Bestemme instrumentation, form og stilmæssige forhold i et forespillet arrangement 
  • Udføre en supplerende solistisk opgave på et andet instrument end sang og klaver (varighed maximalt 5 min.)