kandidatuddannelsen i musik

Kandidatuddannelsen i musik

Efter gennemført bacheloruddannelse kan du fortsætte på en kandidatuddannelse.

Du kan vælge mellem to kandidatuddannelser i musik, en tofaglig og en etfaglig.

Den tofaglige kandidatudannelse med musik som centralt fag

Ønsker du ønsker at anvende musikfaget og dit tilvalgsfag til undervisning i gymnasieskolen, skal du vælge den tofaglige uddannelse. På 7. semester fortsætter du på dit tilvalgsfag og først på 8. semester vender du så tilbage til musikuddannelsen. Uddannelsen afsluttes med en specialeafhandlig som udarbejdes på 10. semester.

Denne tofaglige kandidatuddannelse retter sig mod undervisning i musik og et andet fag i gymnasieskolen, på højskoler, musikskoler, efterskoler og seminarier samt musikformidling inden for biblioteker, medier og andre kulturinstitutioner.

Den etfaglige kandidatudannelse i musik

Den etfaglige kandidatuddannelse sigter på beskæftigelse inden for musikområdet i bred forstand. Her fortsætter du med Musik som eneste fag på kandidatuddannelsen efter en afsluttet bacheloruddannelse. Uddannelsen afsluttes med at du skriver speciale på 10. semester.

Du kan søge ind på den etfaglige kandidatuddannelse i musik på 7. semester, hvad enten du har taget en bacheloruddannelse i musik og et andet fag, to andre fag eller en enkeltfaglig bacheloruddannelse.

Download: