Populærmusik og lydproduktion (poplyd)

Populærmusik og lydproduktion

Populærmusik og lydproduktion eller bare Poplyd, som den hedder i daglig tale, er en treårig tofaglig studieretning under Bacheloruddannelsen i Musik ved Aalborg Universitet med markant satsning på det kreative og praktisk udøvende i kombination med akademiske studier og kurser, der er relevante for arbejde inden for populærmusikkens områder.

Poplyd henvender sig til studerende, der ønsker at kombinere færdigheder på et bestemt instrument, med kompetencer inden for arrangement, komposition, lydproduktion, analyse og formidling af moderne populærmusik, fra jazz og slagermusik, til rock og electronica.

Populærmusik og lydproduktion udbydes udelukkende ved Aalborg Universitet. Studieretningen blev oprettet i 2007 som en nyskabelse på det danske uddannelsesmarked og den er i praksis tæt forbundet med universitetets almene musikvidenskabelige uddannelse, der har eksisteret siden 1976.

Kobling af teori og praksis

Studieretningen i Populærmusik og lydproduktion kendetegnes af en stærk integration af teori og praksis, hvor projektstudieformen, forelæsninger og kurser kombineres med en kreativt-udøvende dimension. I modulerne indgår bl.a. undervisning og kurser i:

  • Musikteknologi
  • Performancefag
  • Lydstudieteknik og -produktion
  • Arrangements- og kompositionsteknik
  • Akustik og Psykoakustik
  • Musikteori
  • Musikhistorie
  • Kulturteori

Uddannelsen beskæftiger sig både med musik der optræder åbenlyst (som f.eks. streames eller høre live) og med musik, der er mere 'skjult' og som indgår i samspil med forskellige medier og kommunikationsformer.

Ved siden af de nævnte praktiske kompetencer giver uddannelsen dig derfor også en god og solid baggrund for at forholde dig til musikken, for at formidle den og også for at forklare dens mange roller uanset hvor den træffes i det moderne samfund.

Specialiseringen i Populærmusik og lydproduktion sigter primært mod et praktisk og produktivt virke inden for det moderne kulturliv som musiker, lydtekniker, komponist, producer, arrangør, organisator eller formidler.

Du kan også vælge at fortsætte på en kandidatuddannelse i f.eks. IT. Og du kan vælge at gøre karriere inden for undervisningssektoren f.eks. i højskolen eller andre steder i kulturlivet.

Se oversigt over poplyd (pdf)