Bacheloruddannelsen i Populærmusik og lydproduktion (Poplyd)

Opbygning Populærmusik og Lydproduktion

Moduler

Undervisningen er bygget op af moduler. Foruden undervisning i det valgte hovedfag er modulerne sammensat af kurser og projekter inden for bl.a. lydproduktion, arrangementsteknik, sammenspil, performance og medieproduktion. Hertil kommer en række mere grundlæggende kursusaktiviteter i fx musikhistorie, musikteori, psykoakustik og lyd- og musikteknologi.

Særlige moduler

Flere moduler er fælles med den almene studielinje, men nogle af dem har et bestemt indhold for Populærmusik og lydproduktion-studerende og en del er helt særlige for specialiseringen. Nogle moduler består kun af en enkelt aktivitet mens andre omfatter flere. I de sammensatte moduler indgår både teoretiske og praktiske fag, dvs. kurser og forelæsninger og forskelige former for skriftligt og praktisk arbejde.

Profilering

Inden for modulerne har den studerende mulighed for at profilere sin uddannelse i en eller flere retninger såvel i det praktiske arbejde, gennem valg af særlige udtryksformer og stilarter i arrangement, komposition og produktion, som i det teoretiske gennem især valg af emner for projektarbejderne.

Kompetencer

Hvor det teoretiske arbejde giver et godt fundament for at man kan beskæftige sig med en bred vifte af musikalske stilarter på tværs af historiske og kulturelle skel, sikrer de praktiske aktiviteter at man bliver i stand til at udtrykke sig instrumentalt og kompositorisk inden for forskellige stilarter og genrer.

Gennem studiet lærer man at arrangere, komponere, producere og udføre moderne populærmusik, og man lærer sideløbende at analysere og formidle dens særlige udtryksformer. I kurser og workshop beskæftiger man sig bl.a. med musik og lyd i sammenhæng med reklamer, film og TV-programmer, ligesom man lærer at anvende musikproduktions-software på et højt niveau.