Musikuddannelsen på Aalborg Universitet

Musik på Aalborg Universitet

Musik på Aalborg Universitet

Musik på Aalborg Universitet omfatter flere alsidige uddannelser, hvor der lægges vægt på musikforståelse, fordybelse, kreativitet, og praktisk musikudøvelse.

Uddannelserne giver omfattende viden om og indsigt i såvel klassisk musik som populærmusik, både teoretisk og praktisk. Der studeres blandt meget andet musikhistorie, musikteori, analyse og videnskabsteori i kurser og emnestudier.

Musikuddannelsen holder til i det nyopførte Musikkens hus på havnefronten i Aalborg sammen med Jysk Musikkonservatoriums Aalborg afdeling, Musikterapi AAU, og Aalborg Symfoniorkester. 

 

To bachelor-studieretninger: 'Almen' og 'Populærmusik og Lydproduktion'

Bacheloruddannelsen i musik har to studieretninger: 'Almen' og 'Populærmusik og Lydproduktion' begge med et væld af relevante fag og profileringsmuligheder.

De to studieretninger er sammensat af en række moduler, nemlig obligatoriske basismoduler, som er fælles for de to linjer, obligatoriske linjemoduler for hhv. 'Almen Musik' og 'Populærmusik og lydproduktion' og endelig valgfrie moduler. 

Kandidatuddannelsen

På kandidatniveau tilbyder vi  en række spændende kombinationsmuligheder og fag bl.a. Videregående lydstudieteknik & lydanalyse, Improvisation & interaktivitet, og Musikpædagogik.  

Tilvalg i Musik, Lyddesign og entreprenørskab

Musik udbyder fra September 2018 et nyt tilvalgsfag i 'Musik, lyddesign og entreprenørskab'. Se mere under nyheder. 

Fagkombinationer og andre tilvalg

Ved at kombinere dit centrale fag med et tilvalgsfag fra den gymnasiale fagrække kan du opnå kompetence som gymnasielærer, men du kan også bruge din uddannelse til at søge job i andre brancher og erhvervssammenhænge, fx som informationsarbejder, konsulent eller projektmedarbejder/-leder.

Du kan kombinere dit centrale fag med et tilvalgsfag, som du kan vælge på tværs af Humaniora, Samfundsvidenskab og Naturvidenskab, eller du kan vælge fag inden for samme område. 

Du kan læse mere om gymnasielæreruddannelserne/to-faglige uddannelser på Aalborg Universitet her eller via
http://www.aau.dk/uddannelser/bliv-gymnasielaerer/gymnasielaereruddannelser/
 

ADGANGSPRØVE til Bachelor-uddannelsen

Adgangsprøver for ansøgere der har søgt inden ansøgningsfristen for Kvote 2 (15. marts) afvikles 24. april

Adgangsprøver for ansøgere der har søgt inden ansøgningsfristen for Kvote 1 (5. Juli) afvikles 9. August

Prøven aflægges for et udvalg bestående af en lærer og en studerende fra musikuddannelsen. Prøvens varighed er maksimalt 30 minutter inklusive votering. Der gives bedømmelsen bestået eller ikke bestået. Der vil være tale om en helhedsvurdering af prøvens forløb, dog således, at vi normalt forventer et tilstrækkeligt fagligt indgangsniveau inden for hver af de discipliner, som prøven består af. Du vil få besked om resultatet af prøven med det samme.


ADGANGsprøve til Kandidat-uddannelsen

Ansøgere til kandidatuddannelsen uden et grundfag i musik vil blive indkaldt til en adgangsprøve. 

Adresse

Musikkens Hus
Musikkens Plads, 9000 Aalborg

Find et lokale