Musikuddannelsen på Aalborg Universitet

Musik på Aalborg Universitet

Musik på Aalborg Universitet

 

Musik på Aalborg Universitet omfatter flere alsidige uddannelser, hvor der lægges vægt på musikforståelse, fordybelse, kreativitet, og praktisk musikudøvelse.

Uddannelserne giver omfattende viden om og indsigt i såvel klassisk musik som populærmusik, både teoretisk og praktisk. Der studeres blandt meget andet musikhistorie, musikteori, analyse og videnskabsteori i kurser og emnestudier.

Musikuddannelsen holder til i det nyopførte Musikkens hus på havnefronten i Aalborg sammen med Jysk Musikkonservatoriums Aalborg afdeling, Musikterapi AAU, og Aalborg Symfoniorkester. 

 

To bachelor-studieretninger: 'Almen' og 'Populærmusik og Lydproduktion'

Bacheloruddannelsen i musik har to studieretninger: 'Almen' og 'Populærmusik og Lydproduktion' begge med et væld af relevante fag og profileringsmuligheder.

De to studieretninger er sammensat af en række moduler, nemlig obligatoriske basismoduler, som er fælles for de to linjer, obligatoriske linjemoduler for hhv. 'Almen Musik' og 'Populærmusik og lydproduktion' og endelig valgfrie moduler. 

Kandidatuddannelsen

På kandidatniveau tilbyder vi  en række spændende kombinationsmuligheder og fag bl.a. Videregående lydstudieteknik & lydanalyse, Improvisation & interaktivitet, og Musikpædagogik.  

Tilvalg i Musik, Lyddesign og entreprenørskab

Tilvalgsfaget i Musik, lyddesign og entreprenørskab er for dig der vil arbejde med at iværksætte, udvikle, udføre, organisere og lede musik- og lydrelaterede projekter. Du kan se et eksempel i videoen herunder:

 

Tilvalget kombinerer et kunstnerisk fokus med kompetencer i entreprenørskab og sigter mod en karriere som selvstændig (f.eks. konsulentarbejde, lyddesign eller anden kunstnerisk virksomhed) i musik og lydbranchen, eller som projekt-medarbejder/projektleder i kultur - og mediebranchen.

Fagkombinationer og andre tilvalg

Ved at kombinere dit centrale fag med et tilvalgsfag fra den gymnasiale fagrække kan du opnå kompetence som gymnasielærer, men du kan også bruge din uddannelse til at søge job i andre brancher og erhvervssammenhænge, fx som informationsarbejder, konsulent eller projektmedarbejder/-leder.

Du kan kombinere dit centrale fag med et tilvalgsfag, som du kan vælge på tværs af Humaniora, Samfundsvidenskab og Naturvidenskab, eller du kan vælge fag inden for samme område. 

STUDIETIDSFORLÆNGELSE  for dig, der kombinerer to fag 'på tværs' af hovedområder

Kombinerer du fag på tværs af hovedområderne humaniora, naturvidenskab og samfundsvidenskab, skal din uddannelse og SU i de fleste tilfælde forlænges med et semester. På denne side kan du finde information om gymnasielæreruddannelserne på Aalborg Universitet og oversigt over fagkombinationer med studietidsforlængelse.

Vær opmærksom på, at man via uddannelsen opnår faglig kompetence, men ikke pædagogisk undervisningskompetence. Overordnet skal man for at blive gymnasielærer have en kandidatuddannelse og efterfølgende have gennemført pædagogikum for at supplere den faglige kompetence med pædagogisk kompetence. Først når den faglige kompetence er suppleret med pædagogikum, får man undervisningskompetence til de gymnasiale uddannelser. Se evt. mere på GL´s hjemmeside.


Adgangsprøver i 2022

Adgangsprøver for ansøgerefor der har søgt inden ansøgningsfristen for Kvote 2 (15. marts) afvikles med start d. 27. april 2022. OBS (der er mulighed for at ansøgere i kvote 1 kan deltage i prøverne i foråret).

Adgangsprøver for ansøgere der har søgt inden ansøgningsfristen for Kvote 1 (5. Juli)afvikles med start d. 15. august 2022.

Prøven aflægges for et udvalg bestående af en lærer og en studerende fra musikuddannelsen. Prøvens varighed er maksimalt 40 minutter inklusive votering. Der gives bedømmelsen bestået eller ikke bestået. Du vil få besked om resultatet af prøven med det samme.
En bestået prøve er ikke lig med optagelse, da endelig optagelse varetages af Studieservice. Adgangsprøven er et af de forudsættende kriterier for et optag på uddannelsen

 

ADGANGsprøve til Kandidat-uddannelsen

Ansøgere til kandidatuddannelsen uden et grundfag i musik vil blive indkaldt til en adgangsprøve. 

INGEN ADGANGSPRØVE TIL TILVALSGSFAGET I MUSIK, LYDDESIGN OG ENTREPRENØRSKAB

Der er ingen adgangsprøve for ansøgere til tilvalgsfaget i Musik, lyddesign og entreprenørskab. 

 

Adresse

Musikkens Hus
Musikkens Plads, 9000 Aalborg

Find et lokale
 

Gå til studieguiden

Tilmeld dig adgangsprøven til musik

Quicklinks for studerende
Kompetence faktaark