Adgangsprøve Populærmusik og lydproduktion (Poplyd)

Adgangsprøve til Populærmusik og Lydproduktion

 

Optagelse sker gennem Den Koordinerede Tilmelding og du kan søge via www.optagelse.dk.

Forud for starten på grundfaget i Musik afholdes der en adgangsprøve.Adgangsprøven består af fire discipliner, der involverer en forberedt opgave på dit hovedinstrument, hørelære, elementær musikteori og spørgsmål indenfor produktion og arrangement. For at kvalificere sig til optagelse på Populærmusik og lydproduktion skal man bestå discipliner 1 og 2, og man skal tillige bestå entendisciplin 3 eller 4.

Prøven aflægges for et udvalg bestående af en lærer og en studerende fra musikuddannelsen. Prøvens varighed er maksimalt 40 minutter inklusive votering. Der gives bedømmelsen bestået eller ikke bestået. Du vil få besked om resultatet af prøven med det samme. 

Bemærk: En bestået adgangsprøve betyder udelukkende at man kvalificerer sig til optagelse på uddannelsen, og ikke nødvendigvis at man optages, idet der er et begrænset antal pladser.

1 FORBEREDT OPGAVE

Du skal fremføre et kort program - højst 7 minutter - på dit hovedinstrument, fx sang, klaver/keyboard, elguitar, saxofon, trommer, laptop, turntable, m.v.. Programmet kan opføres solo eller under medvirken af en eller flere andre optrædende.

Prøven skal dokumentere at du:

er fortrolig med dit hovedinstrument
behersker instrumentet på et øvet niveau
har indsigt i flere af dets typiske udtryksmuligheder.

2 HØRELÆRE

Denne del af prøven rummer følgende elementer:

bestemmelse af forespillede intervaller inden for en oktav
bestemmelse af forespillede treklange (dur, mol, formindsket, forstørret)
vokal eller instrumental gengivelse af en forespillet melodi
gengivelse af en forespillet rytme (bank, klap eller syng).

 

For at kvalificere sig til optagelse på Populærmusik og lydproduktion skal man foruden de to ovenfor beskrevne discipliner bestå enten disciplin 3 eller 4 beskrevet herunder.

 

3 MUSIKTEORI/NODELÆRE

Denne del af prøven rummer elementære spørgsmål inden for:

becifringssystemet
tone- og taktarter
bestemmelse af akkorder og intervaller ved læsning af en enkel, højst firstemmig nodesats
afsyngning eller instrumental gengivelse af en nodenoteret melodi
gengivelse (bank i bordet eller syng) af en nodenoteret enkel rytme.

4 PRODUKTION OG ARRANGEMENT

Denne del af prøven rummer spørgsmål inden for:

Bestemmelse af instrumentation og form i et forespillet arrangement 
Produktionsteknisk hørelære: Bestemmelse af produktionsmæssige forhold (f.eks. brug af effekter, optagetekniske forhold og frekvensbalance) i et forespillet track
Gengivelse af de klanglige karakteristika i et forespillet sample vha en parametrisk equalizer
Du skal desuden afspille et uddrag af en af dine egne musikproduktioner og præsentere nogle af de centrale produktionstekniske valg (varighed: max. 2 minutter til afspilning af produktionen og max. 3 minutter til at præsentere den).  

ØVRIGT

Du skal selv medbringe de musikere og akkompagnatører du har brug for. Du kan evt. vælge at spille sammen med et backing track.